Haberler

Ana firma ve ana firmalara ait POS'ları kullanan bayilerin dikkatine!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından talep edilen ve uygun görülen "POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dış ıKullanım Hallerinin Tespiti

Mesleki Tanzim Kararı’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu nitelikte işlem yaptıgı hususu gerek komite, gerekse mahkeme ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen üye işyerleri, TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birligi üye bankalarının yanı sıra, Bankalararası Kart Merkezi A.S.'ne bildirilecek olup, bankaların tamamı bu bildirimini takiben en geç yedi gün içinde ilgili üye işyerleri ile olan sözleşmelerini sona erdirmek ve bu üye işyerlerine tahsis ettikleri POS terminallerini işleme kapatmak durumunda kalacaktır.

Bu nedenle ana üye işyerine baglı olarak alt üye işyeri tanımlanması uygulanmasına son verilmesi amacıyla, tarafınıza tanımlı POS terminallerinizi üçüncü kişilere kullandırmamanız, alt üye işyeriniz niteliginde bir işyerinin varlıgı halinde bu hususu Bankamıza bildirmeniz gerekmektedir. Belirtilen çerçevede çalıstıgı Bankalar tarafından tespit edilen işyerlerinin POS Terminalleri 01.04.2014 tarihi itibari ile kapatılmaya başlanacaktır.

Tarafınıza ait POS Terminallerini kullanan her bir işyeri için ayrı üye işyeri sözleşmesi yapılmasını temin etmeniz, yukarıda belirtilen düzenlemeler tahtında getirilen cezai yaptırımlara maruz kalınmaması açısından büyük önem arz etmektedir.